HP De Tijd publiceerde een diepte interview met twee van de drie kunstenaars achter Amsterdam Oersoep.